Kungsleden refinansierar med lång kapitalbindning och utökar andelen grön finansiering

Report this content

Kungsleden har förlängt och utökat ett befintligt lån via hypoteksinstitutet Nykredit och har i samband med refinansieringen omstrukturerat delar av lånet till ett grönt lån.

Det totala lånebeloppet uppgår till 1,4 Mdr varav det gröna lånet avser 0,4 Mdr och finansierar den LEED Guld certifierade fastigheten Bergudden 8 i Danderyd. Den totala andelen grön finansiering uppgår efter refinansieringen till 41 procent av låneportföljen. Lånet har en löptid på 10 år och förlänger låneportföljens kapitalbindning med ca 0,4 år.

”Vi har haft ett gott samarbete med Nykredit under flera år och ser denna form av säkerställd finansiering i kapitalmarknaden som intressant då den erbjuder lång kapitalbindning till en konkurrenskraftig prissättning. Det är också glädjande att vi nu även beviljats ett grönt lån från Nykredit som finansierar delar av vårt kluster i Danderyd” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 070 690 65 97 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 40 718 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se