Kungsleden säljer

Report this content

Kungsleden säljer Fastighetsbolaget Kungsleden har i separata affärer sålt fastigheterna Helsingborg Kulan 1 och Värjan 3 samt Kungälv Krabbetornet 1 och 35. Den totala köpeskillingen uppgår till 58,7 Mkr med en reavinst om 11 Mkr. Försäljningarna har skett till en direktavkastning om 8,5 %. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 [REMOVED GRAPHICS] Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 415 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 122 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00580/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00580/wkr0003.xls Bilaga