Kungsleden säljer fastighet i Tyskland för 93 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer en äldreboendefastighet i Tyskland för en total köpeskilling om cirka 93 Mkr, vilket är i nivå med bokfört värde och motsvarar en direktavkastning på ca 7,9 procent.

”Implementeringen av Kungsledens nya affärsstrategi innebär inte bara att vi genomför ett stort förvärvsprogram för fastigheter inom segmenten industri/lager och kontor i utvalda tillväxtregioner i Sverige. Att vid rätt tillfälle och till acceptabelt pris sälja fastigheter utanför dessa kärnområden är också ett led i vår strategiska renodling. Försäljningen av äldreboendefastigheten i Tyskland är just en sådan affär och bidrar till byggandet av den fastighetsportfölj som vi långsiktigt vill ha”, säger Anders Kvist, t f VD för Kungsleden.

Frånträde är planerat till tredje kvartalet 2013.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, tillförordnad vd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/6 2013 kl. 09.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Implementeringen av Kungsledens nya affärsstrategi innebär inte bara att vi genomför ett stort förvärvsprogram för fastigheter inom segmenten industri/lager och kontor i utvalda tillväxtregioner i Sverige. Att vid rätt tillfälle och till acceptabelt pris sälja fastigheter utanför dessa kärnområden är också ett led i vår strategiska renodling. Försäljningen av äldreboendefastigheten i Tyskland är just en sådan affär och bidrar till byggandet av den fastighetsportfölj som vi långsiktigt vill ha.
Anders Kvist, tf vd Kungsleden