Kungsleden tecknar nytt 10 årigt hyresavtal med befintlig hyresgäst SMHI

Report this content

Kungsleden förlänger hyresrelationen med befintlig hyresgäst - SMHI i Norrköping genom ett nytt hyresavtal på tio år till ett totalt hyresvärde om ca 200 miljoner. I enlighet med det nya hyresavtalet skall Kungsleden modernisera lokalerna om 14 500 kvm och anpassa dem så att det på ett bättre sätt stödjer SMHI´s arbete framåt. Hyran höjs med 235 kr per kvadratmeter.

Kungsleden är en av de större kommersiella fastighetsägarna i Norrköping med ca 55 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. SMHI har haft sin verksamhet i fastigheten Taktpinnen 1 sedan i mitten av 70-talet då verksamheten utlokaliserades till Norrköping. I och med det nya hyresavtalet skall Kungsleden modernisera lokalerna och anpassa dem till SMHI´s framtida verksamhet. Som en del av förbättringsarbetet kommer bland annat en ny inbjudande entré och fler och bättre mötesytor och konferensrum. Det blir flexibla kontor med en blandning av egna kontorsrum och öppna planlösningar med fler spontana mötesplatser. Även utemiljön ses över.

Hyresavtalet med SMHI är ett grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda vilket ligger helt i linje med bådas miljöprofil.

”Vi ser fram emot att få moderna och flexibla lokaler som är anpassade till våra olika verksamheter, och som är inbjudande för våra medarbetare. Vår och Kungsledens strategier är att det nya kontoret – och hela byggprocessen – ska präglas av hållbarhet, och att hyran även fortsatt ska hållas på en mycket rimlig nivå”, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI.

”Vi har under en längre tid arbetet med att hitta lösningar för att modernisera och effektivisera SMHI:s lokaler så att de motsvarar hyresgästens behov och önskemål om ändamålsenliga lokaler som möter framtidens arbetssätt. Det är med stor glädje vi nu nått fram till ett nytt långsiktigt samarbete och kan starta förändringen av lokalerna”, säger Tommy Svärd, Marknadsområdeschef på Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Mats Eriksson, Fastighetschef Mälardalen | 46 21 40 44 85 | mats.eriksson@kungsleden.se

Tommy Svärd, Marknadsområdeschef Norrköping/ Linköping | 46 11 470 78 20 |

Tommy.svärd@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 7/3 2018 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar: