Kungsleden uppvisar starkt nyuthyrningsresultat

Under sommarmånaderna juli och augusti har Kungsleden tecknat 20 hyresavtal omfattande totalt 17 500 kvm med ett årligt hyresvärde om 35 Mkr.

Hyresmarknaden är fortsatt mycket god och det finns en stark efterfrågan på kontorslokaler och andra kommersiella lokaler i alla våra prioriterade marknader och kluster. De nytecknade hyresavtalen har som regel en högre kallhyra per kvm jämfört med tidigare. I klustret Danderyd Kontor har en ny topphyra noterats om 2 400 kr per kvm på flera nytecknade hyresavtal och i klustret på västra Kungsholmen har ett hyresavtal tecknats om 745 kvm med ett årligt hyresvärde om 2,6 Mkr vilket innebär en hyra om 3 200 kr per kvm.

”Det är oerhört glädjande att vi under sommaren har haft en hög uthyrningsaktivitet och kan uppvisa ett mycket starkt nyuthyrningsresultat. Vi har en fortsatt stark efterfrågan i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås där 80 procent av vårt fastighetsbestånd finns ”, säger Lena Bredberg, uthyrningschef på Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Lena Bredberg, uthyrningschef Kungsleden | 08-503 052 13 | lena.bredberg@kungsleden.se

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 46 8 503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se 

 www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 1/9 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Citat

”Det är oerhört glädjande att vi under sommaren har haft en hög uthyrningsaktivitet och kan uppvisa mycket starkt nyuthyrningsresultat. Vi har en fortsatt stark efterfrågan i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås där 80 procent av vårt fastighetsbestånd finns ”,
Lena Bredberg, uthyrningschef Kungsleden