Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Report this content

Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning för 2017 samt en separat hållbarhetsrapport för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se/rapporter.

Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen distribueras vecka 16 med post till nya direktregistrerade aktieägare samt de aktieägare och andra intressenter som begärt att få den via post.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan även beställas via info@kungsleden.se eller på telefon 08-503 052 00.  

För mer information vänligen kontakta:
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se
Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 07.00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar: