Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se/rapporter.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan även beställas via info@kungsleden.se eller på telefon 08-503 052 00.

Du hittar en sammanfattande webbversion här: www.arsredovisning.kungsleden.se/

For mer information, vänligen kontakta:
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden, 08-503 052 04, biljana.pehrsson@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef, Kungsleden, 0708 84 74 69, anna.trane@kungsleden.se

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 08:00 CET.

 

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 40 718 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se