Moody´s bekräftar Kungsledens investment grade rating Baa3 med stabila utsikter

Kreditvärderingsinsitutet Moody´s bekräftar Kungsledens investment grade rating Baa3 med stabila utsikter. Flertalet av de nyckeltal som ligger till grund för bolagets kreditvärdering har förbättrats under det senaste året.

Moody´s har under juni publicerat en ny Credit Opinion avseende Kungsleden där kreditvärderingsinstitutet framhäver Kungsledens kvalitativa och väldiversifierade fastighetportfölj med fokusering på främst kontor i Sveriges tillväxtmarknader samt en fortsatt förbättrad belåningsgrad, god likviditetsberedskap med låg andel kortfristiga låneförfall, en stark räntetäckningsgrad och en minskad andel säkerställd skuld i sin bedömning.

Detta är ett resultat på de senaste årens målmedvetna arbete med att öka fastighetsportföljens totalavkastning och stärka vår finansiella ställning. Kungsledens förvaltningsresultat ökade med 16% i första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019 till följd av ett kvalitativt fastighetsbestånd i rätt lägen, starka kreditvärdiga hyresgäster och en effektiv och kundorienterad organisation.  Kungsleden står starkt rustat inför framtiden.” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

Moody´s senaste publikation av Kungsleden finns att ladda ner på Kungsledens webbplats: https://www.kungsleden.se/investerare/finansiering/kapitalmarknadsprodukter/

For mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 070 690 65 97 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se