Ny grön obligation på lång löptid

Report this content

Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat ytterligare ett grönt obligationslån om 300 Mkr. Lånet har en löptid på 6 år och emitterades till spreaden 1,5% över Stibor. Samtidigt återköper Kungsleden kortfristiga obligationer med förfall per september och oktober innevarande år samt obligation med förfall per mars 2022 till ett sammanlagt nominellt belopp om 187 Mkr.

Intresset bland investerare att placera i Kungsledens gröna obligationer fortsätter att vara stort. Andelen grön finansiering av den totala låneportföljen uppgår till 39% efter den senaste emissionen. 

Under hösten beslutade Kungsleden om nya ambitiösa klimatmål. Som första fastighetsbolag i Sverige har Kungsleden antagit målet att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast år 2035, med delmålet att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 070-690 65 97 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 070-884 74 69 | anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Prenumerera