• news.cision.com/
  • Kungsleden AB/
  • Valberedningen föreslår omval av Kungsledens samtliga styrelseledamöter samt ny valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår omval av Kungsledens samtliga styrelseledamöter samt ny valberedningsinstruktion

Report this content

Valberedningen i Kungsleden föreslår att årsstämman omväljer samtliga nuvarande styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att årsstämman antar en ny valberedningsinstruktion.

Charlotte Axelsson föreslås till omval som styrelseordförande i Kungsleden. Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Christer Nilsson, Jonas Olavi, Charlotta Wikström och Fredrik Wirdenius föreslås till omval som styrelsemedlemmar.

I syfte att uppdatera och förenkla Kungsledens valberedningsinstruktion föreslås ett antal ändringar av valberedningsinstruktionen. Valberedningen föreslår bland annat att valberedningens ledamöter ska utses baserat på de röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år och att valberedningens sammansättning ska kommuniceras under hösten.

Den nya valberedningsinstruktionen föreslås börja gälla avseende arbetet inför årsstämman 2022. Detta innebär att förslag till val av ledamöter i valberedningen inte kommer att läggas fram inför årsstämman 2021. För den händelse att årsstämman inte bifaller valberedningens förslag till ny valberedningsinstruktion kommer bolaget att kalla till extra bolagsstämma för att välja ledamöter till valberedningen i enlighet med nu gällande instruktion.

Kungsledens valberedning har bestått av Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag), tillika valberedningens ordförande, Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Jonas Broman (Olle Florén med bolag) samt Charlotte Axelsson (styrelsens ordförande).

Valberedningens fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 2021, den föreslagna nya valberedningsinstruktionen i dess helhet, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Larsson, valberedningens ordförande |070-633 85 90| goran44.larsson@gmail.com

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden |0708-84 74 69| anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se