Kvaser väljer Philips Semiconductors för fortsatt utveckling av CAN till Bluetooth mot automotive

Kvaser väljer Philips Semiconductors för fortsatt utveckling av CAN till Bluetooth mot automotive. Ny teknik reducerar mängden kabel och gör bilen IT-smart KVASER som tidigare annonserat internationella framgångar med sitt snåla RTOS-S har bestämt sig för att basera sin utveckling av framtida CAN till Bluetooth utveckling på Philips familj av Bluetooth och CAN chips. "Vi har valt att samarbeta med Philips Semiconductors eftersom de besitter absolut spetskompetens inom både CAN och Bluetooth området" säger KVASERs styrelseordförande Lars-Berno Fredriksson i en kommentar. Vidare säger han att "Det här samarbetet kommer att möjliggöra för båda företagen att positionera sig i en ledande ställning för utveckling av CAN till Blueetooth interface mot Automotive marknaden" "Vi är nöjda med att få till stånd ett samarbete med KVASER" säger Philip Langlois, vice-president och General Manager för Philips Semiconductors´ globala automotive segment. "Och vi ser mycket positivt på möjligheterna för CAN till Bluetooth länkar för automotivemarknaden. Dessutom tror vi att både Philips Semiconductors och Kvaser är väl positionerade för att inta tätpositionen i den här utvecklingen." Det bedöms att år 2006, kommer 50% av världens nyproduktion av bilar att innehålla CAN till Bluetooth länkar. De första resultaten av samarbetet kommer att presenteras vid Bluetooth- konferensen i Monte Carlo den 13 Juni. KVASER, med säte I Göteborgsområdet, utvecklar mjukvara och hårdvara för avancerade realtidssystem (RTOS-S), med bas i det så kallade CAN- protokollet. För mer information se www.kvaser.se eller www.bit.se. Till Redaktören: For detaljerad information kontakta: Joachim Fritzson (Markn. Ch.): +46-31-88 63 44, e-mail: jf@kvaser.se +46-70-264 67 76 (Mobil) (Kontaktnamn är endast för ert interna bruk. Vi ber er att undvika publicering av kontaktnamnen) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar