Förundersökningen avseende jakter i Holmens regi läggs ner

Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption har idag beslutat lägga ner förundersökningen gällande jakter i Norrköpingsregionen arrangerade av Holmen. Som styrelsens ordförande i Holmen har Fredrik Lundberg varit jaktvärd för dessa jakter.

-          Det är naturligtvis glädjande att åklagaren kommit till slutsatsen att inga överträdelser har skett. Vi kan nu lägga detta bakom oss, säger Fredrik Lundberg.

Stockholm den 12 juli 2017

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Vid eventuella frågor kontakta
Roger Ekström, kommunikationsdirektör L E Lundbergföretagen AB, 0709 – 21 65 06

Denna information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ), org nr 556056-8817, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 klockan 11:15.