Lundbergs återkallar förslag om utdelning

Report this content

Mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset har styrelsen för L E Lundbergföretagen AB (publ) beslutat att återkalla det tidigare offentliggjorda förslaget om utdelning inför årsstämman 2020. Styrelsen har ambitionen att under hösten utvärdera situationen och, om förutsättningar föreligger, kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Styrelsen har även beslutat att kalla till årsstämma i L E Lundbergföretagen AB (publ) den 4 juni 2020, i enlighet med kallelse som offentliggörs separat.

Vidare har aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna meddelat att de drar tillbaka förslaget om höjda styrelsearvoden och inför årsstämman 2020 föreslår att styrelsearvodena per ledamot lämnas oförändrade jämfört med 2019.

 

Stockholm den 28 april 2020

L E Lundbergföretagen AB (publ)

 

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 17.30 CET.

Frågor besvaras av:
Claes Boustedt, vice VD, telefon 08-463 06 00 och
Lars Johansson, chef Ekonomi och Finans, telefon 011-21 65 00.