Lundbergs förvärvar fastigheter i Linköping

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Bokbindaren 27 och 28 i Linköping. Säljare är Linköpings kommunala fastighetsbolag, LKF.
Bokbindaren 27 är en kontorsfastighet på cirka 2 000 kvm med Näringslivets Hus som hyresgäst. Bokbindaren 28 är idag en parkeringsyta där Lundbergs har för avsikt att uppföra ett kontorshus på cirka 8 000 kvm.
Fastigheterna är belägna i centrala Linköping, granne med Lundbergs fastighet Braxen.

- Linköping är en intressant stad i en spännande region och vi är glada att kunna utöka vårt fastighetsbestånd i centrala Linköping. Vi planerar en nybyggnation av cirka 8 000 kvadratmeter kontor på den nuvarande parkeringsytan och kommer även att utveckla vår fastighet Braxen, främst med handel, säger Fastighets AB L E Lundbergs VD, Peter Whass.
-Lundbergs har funnits i Linköping sedan början av 60-talet, vi har vårt huvudkontor i Norrköping och känner starkt för denna region.

Köpeskillingen uppgår till 56,4 Mkr och Lundbergs tillträder fastigheterna när ny detaljplan för området vunnit laga kraft.

Norrköping den 27 juni 2008
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 03
Roger Ekström, vice VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 06

Bilaga: Idéskiss över tänkbar utformning av nytt kontorshus på Bokbindaren 28.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar