Publicering av Lundbergs års- och hållbarhetsredovisning 2020

Report this content

L E Lundbergföretagen AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2020
finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.lundbergforetagen.se.

Den tryckta publikationen distribueras under vecka 10 till aktieägare och övriga
intressenter som anmält att de önskar detta.

Årsredovisningen kan även beställas på webbsidan under ”Investerare” eller via information@lundbergs.se.

 

Stockholm den 2 mars 2021

L E Lundbergföretagen AB (publ)
 

Eventuella frågor besvaras av 
Lars Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, 011 – 21 65 00.

 

 

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades, genom CFO Lars Johanssons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021 klockan 09.00.L E Lundbergföretagen AB
+46 8-463 06 00
information@lundbergs.se