LABBEX-GRUPPEN LÄGGER BUD PÅ IDL BIOTECH AB (PUBL)

LABBEX-GRUPPEN LÄGGER BUD PÅ IDL BIOTECH AB (PUBL) Labex Holding ApS, Labbex Förvaltning AB och Leif Pihlqvist, ("Labbex") lägger idag ett bud på samtliga B-aktier i IDL Biotech AB (publ) ("IDL"). Labbex äger för närvarande samtliga 600 000 A-aktier och drygt 4 400 000 B-aktier, vilket ger gruppen ett innehav om ca drygt 32 procent av aktiekapitalet och 50,13 procent av rösterna i bolaget. Labbex är helägt av Leif Pihlqvist som även är styrelseordförande i IDL. Labbex kom i och med den nyemission som skedde i IDL under våren 2004 upp i sådant aktieinnehav att budplikt uppkommit och fick dispens härför av Aktiemarknadsnämnden villkorat av att Labbex under en tvåårsperiod sålde aktier så att ägarandelen sjönk till den nivå som förelåg före emissionen. Labbex har nu bestämt att man önskar behålla innehavet. Genom detta erbjudande avser Labbex således att uppfylla sin budplikt och slippa dispensvillkoret. Erbjudandet finansieras genom Labbex- koncernens egna tillgängliga medel. Köpeskillingen erläggs med ett kontant belopp uppgående till 1 kr 10 öre per aktie, vilket är den genomsnittliga kursen aktien noterades för på Aktietorget under perioden 27 juli till 23 augusti 2004 (1,02) inklusive en premie på 0,08 kr per aktie. Från övriga aktieägare i IDL har inte inhämtats någon förhandsaccept av budet och aktieägarna har inte heller uttalat sig angående budet. Styrelsen i IDL har ordinarie sammanträde den 25 augusti 2004 och kommer då att ta ställning till budet. Dess uttalande kommer att inkluderas i prospektet. Prospekt kommer att finnas tillgängligt från och med den 28 september 2004. Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden gäller för detta erbjudande. Helsingborg den 24 augusti 2004 LABEX HOLDING APS LABBEX FöRVALTNING AB LEIF PIHLQVIST ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040823BIT00260/wkr0001.pdf

Dokument & länkar