Förlängning av teckningstid

Report this content

Förlängning av teckningstid Med stöd av bemyndigande givet av dagens bolagsstämma, beslutade styrelsen idag att senarelägga sista dag för teckning för aktierna i den pågående emissionen till åtminstone den 13 november 2002. Detta bl.a. för att ge ytterligare investerare större chans att kontakta bolaget. Kompletterande information gällande Labs2 Efter frågor på bolagsstämman och givet bolagsstämman beslut, har Styrelsen i Labs2 Group AB beslutat offentligöra kompletterande information om den verksamhet som finns kvar i Bolaget: * Under juli-september omsatte gruppen 4,6 MSEK med ett resultat om - 3,8 MSEK. En stor del av denna omsättning härrör dock ur verksamheter som såldes under perioden. Dotterbolaget Labs2 i Lund AB, som innehåller i stort sett all framtida verksamhet, har under samma period omsatt 1,2 MSEK med ett resultat om -2,2 MSEK. * Gruppens kostnadsmassa går kraftigt ner under perioden juli- december 2002. Från och med januari 2003 beräknas den månatliga kostnaden i hela gruppen understiga 1 MSEK. * Labs2 i Lunds orderbok för leverans i november och december uppgår per idag till drygt 800 TSEK (orderboken för 2003 uppgår till 40 TSEK/månad). I dessa siffror ingår bl.a. ett nyligen tecknat konsultuppdrag om 300 TSEK rörande en "lämplighetsstudie för Brikks" med en större internationell operatör. * Gruppens likvida medel per idag är otillräckliga för att täcka förfallna och inom kort förfallande skulder. Motala den 8 november 2002 Labs2 Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Daniel Krook, Jörgen Bladh Ekonomichef Labs2 i Lund AB, Styrelseordförande i Labs2 Group AB (publ) Tel: +46 709 412039, Tel: +46 707 30 70 50 E-mail: Daniel.Krook@Labs2.com, E-mail: Bladh@northzone.com, www.ConNova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar