Labs² beslutar att stoppa egen vidareutveckling av VoD-systemet BMS och överlåter till KnowIT att driva förvaltning och utveckling av existerande kunder.

Labs² stoppar vidareutvecklingen av BRIKKS Media System och överlåter till KnowIT Create Technowledge AB att driva den löpande förvaltningen av existerande kunder (bland annat SF-Anytime, CDON, Nordisk film och Viasat).

- Trots en helt dominerande marknadsställning i Skandinavien gör vi bedömningen att vårt kundunderlag inte är tillräckligt för att bygga nästa generation av BMS och då väljer vi hellre att fokusera våra utvecklingsresurser på vår huvudsakliga produkt, affärsstödsystemet BRIKKS, säger Lars Winther Hansen, kommersiellt ansvarig på Labs².

- BMS är idag den ledande produkten för VoD på den Skandinaviska marknaden. KnowIT har sedan tidigare ingående kunskap om produkten och ser fram emot att arbeta vidare med att underhålla och vidareutveckla de lösningar som kunderna efterfrågar, säger Michael Sjölin, VD för KnowIT Create Technowledge.

- Viktigt för Labs² är att vara fokuserade i vårt utvecklingsarbete. En viktig aspekt kan dock vara på sin plats att nämna: vårt beslut beror inte på bristande intresse från slutkunderna. De VoD-produkter som vi varit med och utvecklat har haft ett bra stöd från konsumentledet, betalningsviljan för VoD är stark om rätt innehåll kan erbjudas i rätt tid, kommenterar Jonas Birgersson.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar