Bolagsstämma i Lagercrantz Group AB 21 augusti 2002

Report this content

Bolagsstämma i Lagercrantz Group AB 21 augusti 2002 Utdelning Utdelningen fastställdes till 0,90 SEK per aktie. Styrelse Följande styrelseledamöter omvaldes: Pirkko Alitalo Anders Börjesson Jan Friis Tom Hedelius Lennart Sjölund Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande valdes Tom Hedelius. Återköp och överlåtelse av egna aktier Den ordinarie bolagsstämman i Lagercrantz Group AB har i dag beslutat att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock inte över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Nästa rapport Delårsrapport avseende sex månader kommer att offentliggöras den 22 november 2002. Stockholm den 21 augusti 2002 Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jan Friis, VD och koncernchef Lagercrantz Group AB eller Per Ikov, vice VD Lagercrantz Group AB Telefon 08-700 66 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01400/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar