Delårsrapport 2015/16 Q1

1 april – 30 juni 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 16 % till 788 MSEK (677).
  • Försäljningsmixen har fortsatt gått mot en ökad andel egna produkter, som nu utgör drygt 40% av koncernens omsättning, mot drygt 30% samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet ökade med 23 % till 79 MSEK (64), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,0 % (9,5).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 25 % till 76 MSEK (61).
  • Resultat efter skatt ökade med 23 % till 58 MSEK (47).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till 2,55 SEK (2,07) och för den rullande tolvmånadersperioden till 9,46 SEK, att jämföra med 8,96 SEK för räkenskapsåret 2014/15.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 23 % (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41 % jämfört med 44 % vid kvartalets början.
  • Årsstämma hålls den 25 augusti 2015, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
  • Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå bl.a. beslut om split 3:1 och en höjning av utdelningen till 4,50 SEK (4,00) per aktie.

Stockholm den 17 juli 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70
Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70,
eller besök hemsidan: http://www.lagercrantz.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-07-17 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 2 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar