Inkråmsförvärv av Frontwall

Lagercrantz Groups dotterbolag Svensk Stålinredning AB har idag ingått avtal om förvärv av verksamheten i Frontwall i Anderstorp AB.

Frontwall är en nischad aktör som designar och levererar butiksinredning, bland annat s.k. shop-in-shop lösningar och produktdisplayer. Kunderna är vanligtvis produktleverantörer som vill exponera sina produkter på ett lättillgängligt och säljande sätt hos olika detaljister. Frontwall är sedan många år en kund till Svensk Stålinredning. Frontwall hade under 2012 en försäljning om drygt 30 MSEK.

”Genom förvärvet skapar vi ett mycket slagkraftigt team, där vi kommer att kunna erbjuda befintliga och nya kunder ett bättre och bredare produkterbjudande än tidigare”, kommenterar Håkan Söderberg, VD för Svensk Stålinredning AB.

Michael Johansson, grundare och ägare till Frontwall: ”Svensk Stålinredning har varit leverantör till Frontwall i 20 år. Vi har haft ett fantastiskt samarbete under dessa år. Denna affär innebär att vi kommer kunna erbjuda befintliga och nya kunder bättre produkter.

Frontwall kommer att ingå i Svensk Stålinredning inom Lagercrantz division Niche Products från och med juni 2013. Förvärvet förväntas ge ett marginellt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 4 juni 2013

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 6670
Jonas Ahlberg, Divisionschef Niche Products, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 6670

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-06-04 kl 16:30.

LAGERCRANTZ I KORTHET
Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har
omkring 950 anställda och omsätter ca 2 400 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.

   Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.

Taggar:

Prenumerera