Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram

Report this content

Det av årsstämman 2019 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare om köpoptioner på återköpta aktier av serie B har tecknats av 60 medarbetare i Lagercrantzkoncernen. Sammanlagt tecknades 417 900 optioner.  

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 11,50 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 154,40 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 2 september - 13 september 2019). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 18 november 2022.

Stockholm den 11 oktober 2019

Lagercrantz Group AB (publ) 

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Kristina Elfström Mackintosh, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 00, 
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar