Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram

Report this content

Det av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare om köpoptioner på återköpta aktier av serie B har tecknats av ca 80 medarbetare i Lagercrantzkoncernen. Programmet fulltecknades (800 000 optioner).  

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 10,80 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering enligt Black & Scholes-modellen utförd av Nordea Bank Abp. Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 145,50 SEK (vilket motsvarar 125% av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 29 augusti - 10 september 2021). Lösen kan ske under två tillfällen fram till och med den 30 maj 2025.

Stockholm den 1 oktober 2021

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Kristina Elfström Mackintosh, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70,
eller hemsidan:
http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggjordes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades för offentliggörande 2021-10-01 kl 17:00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en förvärvsinriktad teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 800 anställda och omsätter cirka 4 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera