Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram fulltecknades

Det av årsstämman 2018 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare om köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Programmet omfattar ca 50 medarbetare i Lagercrantzkoncernen, som sammanlagt tecknat 500 000 optioner.  

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 7,10 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 105,20 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 1 oktober - 12 oktober 2018). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 19 november 2021.

Stockholm den 5 november 2018

Lagercrantz Group AB (publ) 

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Thomas Alkbrant, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 73,
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggjordes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades för offentliggörande 2018-11-05 kl 14.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 600 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar: