Lagercrantz delårsrapport 2017/18 Q1

1 april – 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 794 MSEK (781).
  • Rörelseresultatet (EBITA)  uppgick till 100 MSEK (96), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,6 % (12,3).
  • Resultat före finansiella poster uppgick till 87 MSEK (83), vilket innebar en EBIT-marginal om 11,0 % (10,6).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 82 MSEK (82).
  • Resultat efter skatt uppgick till 65 MSEK (64).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till 0,95 SEK (0,94) och för den rullande tolvmånadersperioden till 4,06 SEK, att jämföra med 4,02 SEK för räkenskapsåret 2016/17.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 22 % (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40 % jämfört med 41 % vid kvartalets början.
  • Under inledningen av räkenskapsåret har tre företag förvärvats. Profsafe AB och R-Contracting AB ingår i koncernen från och med juni månad medan Wapro förvärvades i början av juli. Förvärven tillför koncernen en total årlig omsättning om ca 240 MSEK.
  • Årsstämma hålls den 29 augusti 2017, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
  • Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå bl.a. en höjning av utdelningen till 2,00 SEK (1,75) per aktie.

Stockholm den 19 juli 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70
Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
eller besök vår hemsida www.lagercrantz.com

Denna information lämnades för offentliggörande 2017-07-19 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar