Lagercrantz dotterbolag Load Indicator AB förvärvar verksamhet inom hållfasthetsmätning från Dynamo Free AB

Report this content

Lagercrantz Groups dotterbolag Load Indicator AB har idag tecknat avtal om att förvärva inkråmet i Dynamo Free AB.

Verksamheten är ledande inom hållfasthetsmätning i fält med hjälp av specialanpassade kraftgivare. Omsättningen uppgår till cirka 2,5 MSEK.

”Vi är glada över möjligheten att förstärka våra resurser och kompetens inom fältmätning som utgör ett spännande utvecklingsområde för oss som komplement till våra befintliga erbjudanden av lösningar ur eget laboratorium och mekanisk verkstad. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Dynamo Free:s ägare och personal som övergår i roller inom Load Indicator.” kommenterar Rickard Wilhelmsson, VD för Load Indicator AB.

Load Indicator AB är en ledande leverantör av lösningar med trådtöjningsgivare och lastceller för ökad process- och kvalitetskontroll och ingår i Lagercrantz Group division Communications. Förvärvet förväntas endast ge ett marginellt tillskott till koncernens vinst per aktie.

Stockholm den 1 oktober 2019

Lagercrantz Group AB (publ) 

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Urban Lindskog, VP Division Communications, Lagercrantz Group, tel +46 768 09 99 00,
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com

Denna information lämnades för offentliggörande 2019-10-01 kl 11:45.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar