Lagercrantz förvärvar Dorotea Mekaniska AB

Report this content

Lagercrantz har idag förvärvat 100% av aktierna i Dorotea Mekaniska AB (DMAB). DMAB är ledande inom amfibiefordon med tillhörande redskap för sjörensning samt våtmarks- och vattenvård där produkterna säljs under varumärket Truxor. DMAB har en årlig omsättning om ca 70 MSEK, med god lönsamhet, och stora delar av försäljningen går på export via återförsäljare till slutanvändare runt om i världen.

”Lagercrantz förvärvar gärna väl etablerade produktbolag med ledande positioner i nischer. Truxorprodukterna passar väl in i den beskrivningen och vi ser fram emot att fortsätta bygga företaget internationellt utifrån den starka plattform som byggts upp i Dorotea.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

“Jag ser Lagercrantz som en strategisk, långsiktig ägare som kan vidareutveckla och fortsätta bolagets internationella expansion” säger Dorotea Mekaniska AB:s VD och huvudägare Torbjörn Hahlin.

Dorotea Mekaniska blir en del av Lagercrantz division Niche Products från och med april 2019. Förvärvet förväntas ge ett positivt mindre tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 25 april 2019

Lagercrantz Group AB (publ) 

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Magnus Söderlind, vVD ansvarig för M&A, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70, 
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com

Denna information lämnades för offentliggörande 2019-04-25 kl 15:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera