Lagercrantz förvärvar Frictape

Report this content

Lagercrantz har idag via ett nystartat finskt bolag förvärvat aktierna i finska Frictape Net Oy och i estniska bolaget Frictape Net Oü. Verksamheten är en ledande leverantör av säkerhetsprodukter till helikopterplattformar, primärt offshore, runt om i världen. Frictape har en årlig omsättning om ca 7 M€, med god lönsamhet. För presentation av verksamheten se www.frictape.com. Förvärven sker tillsammans med de tidigare ägarna Jaakko och Tellervo Uotila där Lagercrantz blir majoritetsägare med drygt 70% och de tidigare ägarna kvartstår som ägare till knappt 30% av aktierna med köp- och säljoptioner som innebär att Lagercrantz kan bli ägare till helheten tidigast om 4 år.

”Lagercrantz söker väl etablerade produktbolag med ledande positioner i växande nischer. Frictape Net passar väl in i den beskrivningen och vi ser fram emot att fortsätta vidareutveckla företaget internationellt utifrån etablerad plattform.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

“Vi ser Lagercrantz som en strategisk, långsiktig partner och ägare som kan hjälpa oss vidareutveckla och fortsätta Frictapes internationella expansion” säger Frictapes tidigare huvudägare Jaakko och Tellervo Uotila.

Frictape Net gruppen blir en del av Lagercrantz division Mechatronics. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 2 oktober 2019

Lagercrantz Group AB (publ) 

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Magnus Söderlind, vVD ansvarig för M&A, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70, 
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com

Denna information lämnades för offentliggörande 2019-10-02  kl 16:30.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar