Lagercrantz förvärvar GM Scientific i Storbritannien

Report this content

Lagercrantz Groups dotterbolag Radonova Laboratories har i dag förvärvat 100 procent av aktierna i GM Scientific Ltd. Både Radonova och GM Scientific är verksamma inom området radonmätning. 

GM Scientific etablerades år 2018 och är baserat i Bristol, Storbritannien. Företaget producerar högkvalitativa polymersensorer som används i radondetektorer och inom neutrondosimetri. 

Genom förvärvet av GM Scientific fortsätter Radonova expansionen i Europa och kan etablera ett nytt nav för sin tillväxt i Storbritannien och Irland.

“Med GM Scientific Ltd breddar Radonova Laboratories sitt utbud av högkvalitativ teknik för radonsensorer och fortsätter som världsledande företag inom radonmätning att växa i Europa”, säger Karl Nilsson, vd, Radonova Laboratories AB.

GM Scientific kommer att verka som ett dotterbolag till Radonova Laboratories, en del av Lagercrantz division Control. Förvärvet förväntas endast ha marginell påverkan på koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm, 9 november 2021

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70,
Urban Lindskog, divisionschef Control, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70,

Karl Nilsson, VD, Radonova Laboratories AB, phone +46 70 639 01 31
eller besök vår hemsida www.lagercrantz.com

Denna information lämnades för offentliggörande 2021-11-09 kl 18:30 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 800 anställda och omsätter över 4 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar