Lagercrantz förvärvar Tormek AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat det svenska bolaget Tormek AB.

Tormek är ledande inom slipsystem för eggverktyg såsom knivar, stämjärn och verktyg för träsnideri. Kunderna återfinns främst bland trähantverkare och andra som bearbetar trä. Försäljning sker i ett 40-tal länder, med USA, Tyskland och Sverige som största marknader. Tormek har sin verksamhet i Lindesberg och omsätter omkring 90 MSEK med god lönsamhet.

Karin Jansson, huvudägare: ”De senaste åren har företaget moderniserats i en rad avseenden och vi har fokuserat arbetat för att stärka varumärket och vårt erbjudande. Med hjälp av en finansiellt stark och långsiktig ägare som Lagercrantz kan vi arbeta vidare med att expandera verksamheten, både mot nya marknader och nya kundsegment.”

”Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter som har en ledande position i sin nisch. Tormek passar väl in i den beskrivningen och har dessutom ett väl inarbetat varumärke i Sverige och internationellt.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Tormek ingår i Lagercrantz division Niche Products från och med januari 2018. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 30 januari 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70
Jonas Ahlberg, Divisionschef Niche Products, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 83
eller besök vår hemsida www.lagercrantz.com

Denna information lämnades för offentliggörande 2018-01-30 kl 11:20.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 350 anställda och omsätter ca 3 200 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera