Lagercrantz Group förvärvar Plåt & Spiralteknik

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Plåt & Spiralteknik i Torsås AB (PST).

PST är en nischad aktör som utvecklar, tillverkar och marknadsför axellösa spiral-transportörer i Sverige, Europa och övriga världen. Kunderna återfinns inom bl.a. biobränsle-hantering, reningsverk, sågverk och återvinningsindustrin. PST har en årlig försäljning om drygt 40 MSEK med god lönsamhet.

”PST uppvisar en fin utveckling baserat på en stark egen produktportfölj. Vi ser att vi tillsammans med Bertil Övgård kommer att kunna utveckla verksamheten vidare såväl i Sverige som på export” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Bertil Övgård, VD och ägare till PST: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en långsiktig och stark ägare som delar vår syn på bolagets möjligheter samt våra värderingar. Med Lagercrantz som ägare känner jag stor tillförsikt för framtiden.”

PST kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med juli 2012. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 3 juli 2012

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 70 569 5477
Magnus Söderlind, Vice VD med ansvar för förvärv, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 80

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-07-03 kl 12:30.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
   Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter ca 2 300 000 000 kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.
   Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.

Taggar:

Prenumerera