Lagercrantz Group förvärvar Vendig AB

 

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Vendig AB.

Vendig är en nischad aktör som utvecklar, tillverkar och marknadsför bandavskrapare och andra komponenter till bandtransportörer inom bulkhanteringsindustrin i Sverige och övriga Europa. Kunderna återfinns inom bl.a. berg-, grus- och gruvindustrin. Vendig hade 2010/11 en försäljning om cirka 30 MSEK med god lönsamhet. Säljare av bolaget är JNL Utveckling AB.

”Vendig blir ett intressant tillskott till Lagercrantz. Bolaget har en stark marknadsposition i sin nisch och har goda framtidsutsikter” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Sören Bergsten, VD på Vendig: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som ger oss möjligheten att utveckla bolaget vidare genom att bredda oss i Sverige samt öka exporten av egna produkter i Europa.”

Vendig kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret som sträcker sig till och med mars 2012.

Stockholm den 24 november 2011

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-11-24 kl 11:15.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.
   Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och nischade stålprodukter. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.
   Koncernen omsätter drygt 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Taggar:

Prenumerera