Lagercrantz Groups CFO lämnar

Report this content

Lagercrantz Group ABs CFO, Kristina Elfström Mackintosh, kommer att lämna sin anställning. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll fram till senast december 2021 eller tills dess att en ny CFO tillträder. Rekryteringsprocessen av en ny CFO inleds nu.

”Kristina har som CFO på Lagercrantz gjort betydande tillskott till koncernens ekonomistyrning och hållbarhetsarbete. Vi kommer att sakna Kristina både på ett personligt och professionellt plan. Jag vill samtidigt önska henne lycka till i hennes nästa karriärsteg”, säger Jörgen Wigh, VD och koncernchef.

 

Stockholm den 24 juni 2021

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70,

eller besök vår hemsida www.lagercrantz.com

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande genom angiven kontaktpersons försorg 2021-06-24 kl 15:30 CET.                                                                                                                           

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns knappt 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa samt i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 600 anställda och omsätter drygt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar