Lagercrantz offentliggörande av årsredovisning 2019/20

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019/20 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com.

 

Stockholm den 20 juli 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Kristina Elfström Mackintosh Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70,
eller hemsidan:
http://www.lagercrantz.com.

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-20 kl 10:00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar