Lagercrantz välkomnar Peter Thysell som ny CFO

Report this content

Lagercrantz Group kommer att utse Peter Thysell till ny CFO, preliminärt från den 1 december 2021. Peter har lång erfarenhet från både onoterade, riskkapitalägda och börsnoterade bolag och kommer närmast från tjänsten som CFO på RaySearch Laboratories AB (publ).

”Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Peter i rollen som CFO på Lagercrantz Group. Hans affärsmässiga bredd, erfarenheter, ambition och profil kommer att vara en tillgång i resan mot nästa fas i koncernens utveckling”, säger Jörgen Wigh, VD och koncernchef på Lagercrantz Group.

Peter Thysell är uppväxt i Kalmar och utbildade sig efter tekniskt gymnasium till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit managementkonsult på McKinsey & Co, och har därefter varit CFO på bl a Generic Sweden, Åkers och RaySearch Laboratories AB (publ). Merparten av uppdragen har varit som anställd, men Peter har också erfarenhet från förändringsledning som konsult och från företag i stark tillväxt. Han har även internationell erfarenhet från Europa, Nordamerika, Afrika och Kina.

Peter kommer att tillträda under senare delen av hösten 2021, preliminärt från den 1 december 2021.

Som tidigare aviserats kommer Kristina Elfström Mackintosh, Lagercrantz nuvarande CFO, att lämna koncernen för andra uppdrag under senhösten 2021.

 

Stockholm, 3 september 2021

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70
eller besök vår hemsida
www.lagercrantz.com

Denna information är sådan som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-09-03 kl 13:45 CET.                                                                                                                                 

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en förvärvsinriktad teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 800 anställda och omsätter cirka 4 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar