Omstämpling av A-aktier

Under september månad har Lagercrantz Group AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 090 622 och antalet B-aktier uppgår till 22 082 687. Antal aktier och röster i Lagercrantz Group AB framgår av följande tabell:

Antal   A-aktier Antal   B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 1 091   966 22 081   343 33 001 003 23 173 309
Efter omstämpling 1 090   622 22 082   687 32 988 907 23 173 309

Stockholm den 30 september 2014

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-09-30 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera