Penser Access: Lagercrantz - En ökad försiktighet bland kunder

Report this content

Lagercrantz rapporterar ett något svagt kvartal med en total försäljningstillväxt på 7%. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 954 (895) mkr, vilket var drygt 3% under vår prognos. Avvikelsen förklaras av en lägre organisk tillväxt än vad vi hade räknat med, där avmattningen på den tyska och den brittiska marknaden har tilltagit. Ledningen ser även en generellt avvaktande marknad med en ökad försiktighet bland kunder. Sammantaget justerar vi ned försäljningsestimaten med 3-4% för innevarande och kommande år, och räknar med medvind från valuta men också nya förvärv från Q3’19/20.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/lagr_20191024.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera