Penser Access: Lagercrantz - Robust styrka genom verksamheten

Lagercrantz redovisar ett starkt tredje kvartal i sitt brutna räkenskapsår. Den totala tillväxten ökade med 14%, som förklarades primärt av en stark organisk tillväxt på 7%. Nettoomsättningen landade på SEKm 1011 (888), vilket var 2% över vår prognos på SEKm 989. Det starka resultatet i verksamheten uppnåddes brett där 29 av 50 dotterbolag uppvisade marginaler över 10% på årsbasis för resultat efter finansnettot. Ledningen ser inga tecken på avmattning av konjunkturen och bedömer att bolagets huvudmarknader utvecklas fortsatt starkt. Vi gör små positiva estimatförändringar och ser goda möjligheter till en ökad förvärvsaktivitet under det närmsta året. Enligt vår förväntan har Lagercrantz värdering den senaste tiden rört sig mot bolagets historiska genomsnittsvärde. Vi bibehåller vårt motiverade värde per aktie på SEK 102, och ser en fortsatt medelhög potential i aktien till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/lagr_20190208.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera