Radonova Laboratories AB förvärvar verksamhet inom radonmätning från Gammadata Instrument AB

Lagercrantz Groups dotterbolag Radonova Laboratories AB har idag förvärvat inkråmet av radonmätinstrumentdelen inom Gammadata Instrument AB.

Verksamheten är ledande i nischen med olika typer av elektroniska instrument för mätning av halten radongas i luft och i mark. Omsättningen uppgår till cirka 3,2 MSEK för kalenderåret 2018.

”Med elektroniska instrument för mätning av radon breddar vi vårt sortiment av mätteknik av gasen radon. Dessa produkter kompletterar även väl vår internationella expansion.” kommenterar Karl Nilsson, VD för Radonova Laboratories AB.

Radonova Laboratories AB är ledande på mätning av radon och ingår i Lagercrantz Group division Communications. Förvärvet förväntas endast ha marginell påverkan på koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 21 december 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70
Urban Lindskog, VP Division Communications, Lagercrantz Group AB, telefon +46 76 809 99 00
eller besök vår hemsida www.lagercrantz.com

Denna information lämnades för offentliggörande 2018-12-21 kl 17.00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 600 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera