Lambertsson etablerar nytt kundcenter – ökar servicen i bygget av Malmös nya stadsdel

Report this content

Minskad klimatpåverkan och bättre service blir resultatet när Lambertsson öppnar ett kundcenter för projektering och uthyrning i den nya stadsdelen Varvsstaden, mellan Västra hamnen och centrala Malmö.

Kockums gamla varvsområde nära Malmö Centralstation håller just nu på att omvandlas från ett gammalt stängt industriområde till en modern stadsdel med bostäder, företag och gemensamma parker och grönytor, med arvet från de karaktäristiska industribyggnaderna i rött tegel närvarande i fasader och omgivning.

Lambertsson hjälper byggprojekt med allt som är temporärt på en byggarbetsplats: Maskiner, trafikanordningar, el- och klimatlösningar och byggbodar, för att nämna några exempel. Nu erbjuder Lambertsson sina tjänster på plats i Varvsstaden till de entreprenörer som arbetar för att bygga Malmös nya stadsdel.

– Platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare kan komma in och få den personliga kontakten och hjälpen de behöver, i högt och lågt, säger William Andersson, projektledare på Lambertsson. Vi kan hjälpa dem med lösningar direkt på plats vid akuta ärenden och även med planering av logistik ute på arbetsplatserna.

Genom att vara nära verksamheten i Varvsstaden kan Lambertsson bättre planera logistiken och minska onödiga transporter. Lambertsson är drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan. Fossila bränslen har till exempel ersatts med el när det gäller driften av olika anläggningsmaskiner och nya eldrivna servicebilar har börjat användas.

Genom att dels ha ett lager med exempelvis mindre maskiner och trafikanordningsprodukter för akuta behov, dels ha möjlighet att planera och samordna logistiken utifrån verksamheternas behov på kortare och längre sikt, kan Lambertsson se till att transporterna både utförs i rätt tid och med så få antal resor som möjligt.

– Vi kommer aktivt att arbeta med planering tillsammans med projekten för att uppnå vårt klimatmål, säger Jennifer Svensson, filialchef på Lambertsson. Och med våra resurser på plats och med vårt arbete med energieffektivisering och elektrifiering i ryggen kan vi dessutom bidra med att göra byggbranschen som helhet mer klimatvänlig.

Prenumerera

Media

Media