Analysguiden: Orderingång ger tillförsikt

Report this content

Lammhults rörelseresultat fortsatte att utvecklas i positiv riktning även för kv2 2019. Orderingången var avsevärt bättre, delvis drivet av Dubaiordern. Vårt DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 66 kronor (60).

Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel-design. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars och Morgana. Affärsområdet Library Interiors som främst säljer biblioteksinredningar har BCI Schultz Speyer och Eurobib. Efterfrågan drivs främst av nybyggnation och renovering via kontraktsmarknaden.

Office Interiors omsättning ökade med 2 procent till nästan 175 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019. Affärsområdet ökade sin omsättning trots att bolag i gruppen avyttrades 2018. Denna ökning kommer främst från en ökad exportförsäljning. En viss återhämtning kunde noteras för planmöbler jämfört med det första kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 13,6 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 7,8 procent jämfört med 4,6 procent för samma kvartal föregående år. Den positiva utvecklingen för exporten motverkade en viss minskning i den skandinaviska marknaden. Det gjorde att orderingången blev nästan oförändrad jämfört med samma kvartal 2018.

Library Interiors uppvisade en minskning i både omsättning och marginal jämfört med kv2 2018. Då affärsområdet är starkt driven av projekt kan skillnaden mellan kvartalen vara stor. Viktigare här är den starka orderingången vilket kommer ge goda resultatbidrag framöver. Vi justerar upp våra intäktsprognoser på koncernnivå för 2019 - 2020 något baserat på aningen bättre utsikter samt den nya storordern. Rörelsemarginalen estimerar vi hamnar på drygt 7,4 procent, drivet av förbättringsarbetet som fortsätter att ge effekt under andra halvan 2019.

I vårt basscenario kommer vi fram till ett motiverat värde om 66 (60) kronor per aktie. I vårt bear-scenario ser vi ett värde på 56 (50) kronor samt 76 (69) kronor i ett bull-scenario. En reducerad nettoskuld ökar stabiliteten i värdet på aktien.

Läs hela analysen på analysguiden. https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-lammhults-orderingang-ger-tillforsikt

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera