EP Access: Lammhults Design Group - Starkt resultat och god orderingång

Lammhults Design Group rapporterade en försäljning om SEKm 238,1 för kvartalet vilket var i linje med våra estimat. Rörelsemarginalen stiger till 5,4% vilket var något över våra förväntningar. Den största överraskningen i rapporten var att Public Interior visar en stark tillväxt om 28% i Q2. Även order ingången växer kraftigt, upp 20% mot Q2’17. Under H1 har man visat en rörelsemarginal förbättring om 60 bps. Detta är relaterad till en ändrad produkt mix men även ett resultat av bolagets kontinuerliga arbete med att förbättra lönsamheten. Man har under Q1 flyttat Ires produktion vilket vi tror kommer göra fullt avtryck i marginalen under Q4. Sammanfattningsvis ser vi en medelhög potential i aktien till låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/starkt-resultat-och-god-orderingang/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera