Expanda AB har ändrat firma till Lammhults Design Group AB

Som en del i strategin att kraftsamla kring koncernens starkaste varumärke, Lammhults, har koncernen ändrat namn från Expanda Design Group till Lammhults Design Group, vilket informerades om i pressmeddelande den 26 mars 2008.

Namnbytet på moderbolaget från Expanda AB till Lammhults Design Group AB har formellt godkänts av såväl årsstämman som Bolagsverket. Från och med tisdagen den 17 juni kommer bolaget, som är noterat på den nordiska listan hos OMX Nordic Exchange Stockholm, att återfinnas under företagsnamnet Lammhults Design Group och med kortnamnet LAMM B.


Frågor besvaras av Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, telefon 070-229 77 93 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 070-555 03 61.


Lammhult den 12 juni 2008


Johan Hjertonsson
Lammhults Design Group AB

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar