Lammhults Design Group har vunnit en order på motsvarande 15 miljoner kronor

Lammhults Möbel AB, dotterbolag till Lammhults Design Group AB, har tagit emot en order från WTO (World Trade Organization) i Schweiz på motsvarande ca 15 miljoner kronor. Detta är den största ordern i Lammhults Möbels historia och kommer att levereras under fjärde kvartalet. ”Ordern avser inredning till WTO’s nya huvudkontor i Genève, Schweiz, och innehåller en stor mängd sittmöbler, bord och skärmväggar från Lammhults och systerföretaget Abstracta. En stor del av ordern består dock av så kallade tredjepartsprodukter från andra designorienterade företag”, säger Lars Bülow, VD för Lammhults Möbel AB.

Lammhult den 6 juli 2012

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Lars Bülow, VD för Lammhults Möbel AB, telefon 072–715 05 25

Notera:

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli klockan 14.00.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar