Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Report this content

Regeringen avser att erbjuda ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023. Regeringen avser också i en kommande budgetproposition föreslå att medel tillförs för att budgeten inte ska begränsa stödnivån för företagen. Den fortsatta hanteringen av gödselgasstödet från och med 1 januari 2024 bereds samtidigt i Regeringskansliet.

Gödselgasstödet inrättades som ett pilotprojekt 2014 för att främja biogasproduktionen från gödsel. Stödet ger både samhälls- och företagsvinster genom produktion av förnybar energi, minskade metangasutsläpp från djurproduktionen, rötrest med lättillgänglig näring och stärkt beredskap och minskat fossilberoende på jordbruksföretagen. Den sista stödperioden för gödselgasstödet i sin nuvarande form avslutas sista september i år och regeringen avser att erbjuda ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023.

– Vi är väl medvetna om branschens utmaningar och har jobbat hårt med frågan. Därför är jag glad att idag kunna meddela att regeringen avser att erbjuda ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023. Regeringen avser också i en kommande budgetproposition föreslå att medel tillförs för att budgeten för gödselgasstödet inte ska begränsa stödnivån för företagen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

Den fortsatta hanteringen av gödselgasstödet efter 1 januari 2024 bereds för närvarande inom Regeringskansliet.  

Presskontakt
Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
sabina.jansson.bernhardsson@regeringskansliet.se

Prenumerera