Regeringen gör det enklare för fler att ladda elbilar nära hemmet

Report this content

Regeringen vill skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur och göra det lättare för fler att ladda elbilar nära bostaden. Transportstyrelsen får därför i uppdrag att se över och förenkla de regelverk som är relevanta för laddning av fordon på så kallad allmän platsmark.

- Det ska vara enkelt att ladda elbilar nära hemmet, men den som bor i flerbostadshus kan i dag behöva åka långt för att kunna ladda sin bil. För att skynda på elektrifieringen av vägtransporter behöver vi göra det lättare för fler att välja eldrivna bilar, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Eftersom elbilar i huvudsak laddas nära bostaden är tillgången till laddinfrastruktur nära hemmet ofta en förutsättning för att äga eller dagligen använda en elbil. Laddpunkter på allmän platsmark kan många gånger vara en förutsättning för att fler ska kunna ha en elbil. De som bor i flerbostadshus är i regel hänvisade till boendeparkering på just allmän platsmark.

En utgångspunkt för regeringen är att det ska vara enkelt att ladda elfordon oavsett boendeform. Regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av de regelverk som är relevanta för laddning av uppställda fordon på allmän platsmark. Syftet med översynen är att förenkla regelverken och underlätta för kommuner att ta fram lokala trafikföreskrifter som påskyndar utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 5 april 2024.

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar