Regeringen kartlägger länsstyrelsernas insatser för ökat bostadsbyggande

Report this content

Det behöver byggas fler bostäder över hela landet. Regeringen ger därför länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande.

- Det är ett stort underskott på bostäder i landet. Det är därför viktigt för regeringen att få en samlad bild av vilka insatser olika länsstyrelser gör för att stödja och främja bostadsbyggandet, säger civilminister Erik Slottner.

Sverige befinner sig i ett utmanande ekonomiskt läge där byggtakten sjunker och förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats snabbt. Samtidigt uppger 204 av landets 290 kommuner att det finns ett underskott på bostäder. I regleringsbrevet för 2023 ber regeringen länsstyrelserna att redovisa sina insatser för bostadsbyggandet.

- En sådan kartläggning kan bli en bra grund för att överväga vilka åtgärder som kan behövas på nationell nivå, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sina uppgifter i fråga om samhällsplanering och boende, redovisa vilka åtgärder som genomförts i samverkan med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande där det finns underskott på bostäder.

Om regleringsbrev

Regleringsbrev är en årlig styrning av myndigheternas verksamhet. Breven beskriver till exempel mål och uppdrag för myndigheterna och hur mycket pengar de får och vad de ska användas till. Regleringsbreven kompletterar den mer långsiktiga styrningen som myndigheterna också får av regeringen.

Regleringsbrev 2023 Myndighet länsstyrelserna - Ekonomistyrningsverket (esv.se)

Presskontakt för civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-106 32 06

Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Ebba Gustavsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar