Sverige och Österrike enas i en gemensam handlingsplan om EU:s vargpolitik

Report this content

Under ett ministerbesök i Alpbach enades Sverige och Österrike om en gränsöverskridande handlingsplan om EU:s vargpolitik.

Under European Forum Alpbach i Österrike träffade landsbygdsminister Peter Kullgren Österrikes jordbruksminister Norbert Totschnig för att diskutera problematiken med en växande vargstam i Europa. Även representanter från Europaparlamentet och intressenter inom regionens jord- och skogsbruk deltog.

Under mötet enades länderna om en position för en gemensam handlingsplan om EU:s vargpolitik.

– Mötet ska ses som ett första steg i ett gemensamt arbete för att förändra vargens status i EU. Genom en gemensam skrivelse går vi nu fram med krav till EU-kommissionen och Europaparlamentet, däribland ett krav på att på nytt utvärdera vargens strikta skyddsstatus och möjligheten att flytta vargen från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.  

Regeringen har sedan tidigare konstaterat att vargstammen behöver vara betydligt mindre än vad den är idag. Den ökade vargstammen har skapat otrygghet för lantbrukare och resulterat i vargattacker framför allt på tamdjur i södra Sverige där gårdarna ligger tätt.

– Sverige och Österrike står inför olika utmaningar vad gäller vargproblematiken men tillsammans går det att hitta gemensamma lösningar på EU-nivå. Nu kommer min österrikiska ministerkollega och jag att söka stöd för vår position hos ministerkollegor från de övriga medlemsländerna, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

Ministrar har kommit överens om en handlingsplan som ska läggas fram för Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, rådets respektive ordförandeskap och medlemsstaterna. Ministrarna uppmanar även Europeiska kommissionen att snabbt påbörja genomförandet av planen.

Genväg

Priority Note of the Ministers of Agriculture and Forestry of Austria and Sweden

Presskontakt
Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
mattias.svensson@regeringskansliet.se

Prenumerera