Fel bild i pressmeddelande

Report this content

Igår fick ni ett pressmeddelande om Landsbygdsnätverkets Ullbaggekampanj. I utskicket bifogades av misstag en bild från Mälardalens Smådjuskrematorium som inte får användas. Om ni har använt bilden ber vi er att byta ut den till den bifogade bilden i det här pressmeddelandet.

Nu är Ullbagge-kampanjen igång!

Det prestigefyllda Ullbaggepriset lyfter fram framgångsrika landsbygdssatsningar runtom i landet. Priset delas ut i fem kategorier och varje kategori har varsin kampanjvecka då vi marknadsför de olika projekten. Denna vecka (vecka 42) gäller kategorin Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling.

De tre nominerade i kategorin Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling är:

Redan från starten har konceptet och affärsidén bakom Mälardalens Smådjurskrematorium varit tydlig. De ska vara det mest etiska och klimatsmarta alternativet på marknaden. Konceptet har fungerat väl och på knappt tio år har man expanderat till fem heltidsanställda. Läs mer om Mälardalens Smådjurskrematorium

2017 blev drömmen till verklighet när Andrea Skott Dahlgren startade Nya Jonssons Konditori & Bageri. Idag förser hon Funäsdalen med det mesta i brödväg. I möjligaste mån satsar hon på närproducerade råvaror, nästan alla plastförpackningar är bortplockade och allt bröd levereras med elbil. Läs mer om Nya Jonssons Konditori & Bageri

När Arbana Kadriu och Isabella Mezei insåg att många barn i halländska Oskarström saknade aktiviteter på sommaren, så tog de saken i egna händer. Sommarkul startade i liten skala 2014 och har idag utvecklats till ett etablerat och återkommande sommarevent som aktiverar många barn. Läs mer om Sommarkul

Priset i alla kategorier delas ut på Ullbaggegalan den 13 november. Mer information om de nominerade finns på vår webb.

För mer information, kontakta:

Mälardalens                         Nya Jonssons
Smådjurskrematorium        Konditori & Bageri              Sommarkul

Martina Weber                      Andrea Skott Dahlgren          Arbana Kadriu och Isabella Mezei

073-3186637                         073-8144029, 072-7034672     073-6925822 och 072-006539

info@malardalensdjurkrem.se byutveckling@gmail.com       arbana.kadriu@hotmail.se
                                                                                       isabella.mezei@gmail.com     

Om Ullbaggen
Det finns många fantastiska landsbygdsatsningar runtom i Sverige. Genom Ullbaggen vill Landsbygdsnätverket lyfta framgångsrika investeringar eller projekt som har fått stöd genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller genom Leader. Läs mer på landsbygdsnätverket.se. 

För mer information om Ullbaggen, kontakta

Maria Gustafsson
Verksamhetsledare Landsbygdsnätverket
maria.gustafsson@jordbruksverket.se
036-155104

Om Landsbygdsnätverket:

- Består av ett hundratal myndigheter, föreningar och organisationer som arbetar med att utveckla svenska kust- och landsbygder.

- I nätverket samarbetar aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att få inspiration och lära av varandra.

- Gemensamt för medlemmarna är att de verkar för att nå målen i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling.

- Nätverket leds av en styrgrupp med representanter från medlemsorganisationerna och myndigheterna.

Media

Media