Nu är Ullbagge-kampanjen igång!

Report this content

Det prestigefyllda Ullbaggepriset lyfter fram framgångsrika landsbygdssatsningar runtom i landet. Priset delas ut i fem kategorier och varje kategori har varsin kampanjvecka då vi marknadsför de olika projekten. Denna vecka (vecka 41) gäller kategorin Smarta lands- och kustbygder.

De tre nominerade i kategorin Smarta lands- och kustbygder är:

  • Bygdeägt                                                                                   
  • Aktiva byar
  • Innovativa transportlösningar                                                                       

Projektet Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB tog över driften av den lokala ICA-affären och räddade på det sättet kvar viktig lokal service och en naturlig mötesplats. Därefter har svb-bolaget öppnat en mack, drivit på för fiber och överväger nu att starta både friskola och äldreboende. Läs mer om Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB 

I projektet Aktiva byar har man testat förutsättningarna för att skapa en fysisk och digital mötesplats för byaktiva. Här har man kartlagt aktiva byar runt om i Sverige och då hittat drygt 200. Dessa finns nu på en karta på Aktiva byars hemsida. Dessutom har man haft ett antal bykunskapsträffar. Läs mer om Aktiva byar.

Med smarta och innovativa lösningar har Rätansbygdens byalag skapat förutsättningar för att utnyttja turisttrafiken på inlandsbanan för att förbättra den lokala kollektivtrafiken. En rapport presenterades i början av 2019 och bedömningen är att busslinjer ska startas inom ett år. Läs mer om Rätansbygdens projekt om innovativa lösningar.

Priset i alla kategorier delas ut på Ullbaggegalan den 13 november. Mer information om de nominerade finns på vår webb.

Bygdeägt                             Aktiva byar                          Innovativa transportlösningar

Niklas Axén                          Maria Richter Simsek             Olle Lundgren

073-3168118                         0709411881                          070-5973073

Niklas.axen@telia.com           byutveckling@gmail.com       olle.lundgren@comhem.se    

Om Ullbaggen
Det finns många fantastiska landsbygdsatsningar runtom i Sverige. Genom Ullbaggen vill Landsbygdsnätverket lyfta framgångsrika investeringar eller projekt som har fått stöd genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller genom Leader. Läs mer på landsbygdsnätverket.se. 

För mer information om Ullbaggen, kontakta

Maria Gustafsson
Verksamhetsledare Landsbygdsnätverket
maria.gustafsson@jordbruksverket.se
036-155104

Om Landsbygdsnätverket:

- Består av ett hundratal myndigheter, föreningar och organisationer som arbetar med att utveckla svenska kust- och landsbygder.

- I nätverket samarbetar aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att få inspiration och lära av varandra.

- Gemensamt för medlemmarna är att de verkar för att nå målen i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling.

- Nätverket leds av en styrgrupp med representanter från medlemsorganisationerna och myndigheterna.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar